MadeMans Service OÜ

Teenused

Tööstusseadmete juhtmevaba ONLINE monitooring

Pidev seadmete ja sõlmede monitooring võimaldab ennetada tekkida võivaid tõrkeid ja ära hoida suuremaid ärikahjusid. Selleks oleme kasutusele võtnud spetsiaalse tarkvara, mis võimaldab teostada seadmete, sõlmede tehnilist järelvalvet ehk monitooringut. Selle tulemusena saame pakkuda töökindlamat süsteemi, mis võimaldab omakorda kliendil efektiivsemalt oma tööülesandeid täita ning vähendada kulutusi, mis võivad tuleneda ettenägematutest riketest või jõudluse probleemidest.

VIBCONNECT RF eestikeelne tutvustus

On võimalik jälgida üksikut seadet (näiteks mootor + pump), teatud gruppi seadmeid või tervet seadmete parki.
Vastavalt kliendi soovile valitakse välja sobiv seade, mille abil hakkab toimuma seadme või seadmete jälgimine.