MadeMans Service OÜ

Teenused

Seadmete diagnostika (elektriline, mehaaniline):
a. mehaaniline seadmete diagnostika ( vibratsioonid, ebatasakaal, võllide samategsus, laagrite olukord, resonants, lõtkud, elektrilised probleemid, jne. ) taadeldud VIBXPERT II seadmega.
b. elektrilised mõõtmised (klemmkarbikaane lahtivõtmine, kinnituste kontroll, el. mõõtmised, protokollide koostamine) 1 kord aastas
Analüüside tegemine ja korrashoiuplaanide koostamine ja kooskõlastamine.
24/7 Online järelvalve – pidev seadmete seisundiseire.
Elektrimootorite hooldus kliendi juures ja töökojas, remont, müük.
Pumpade hooldus, remont kliendi juures( KSB, AHLSTROM, LEISTRIZ jne.).
Seadmete hooldus ja remont kliendi juures: pukkide, laagrite jne. vahetus.
Ventilaatorite, veskite, purustajate hooldus, remont.
Tasakaalustamine (staatiline, dünaamiline) kliendi juures.
Pöörlevate võllide samatelgsuse kontroll ja seadistamine kliendi juures (Easy Laser –täpsusklass 0,001mm, seade taadeldud).
Võllide õgvendamine (kuumpunkt meetod), taastamine.
Tagavaraosade: laagrite, pukkide, poolmuhvide, rihmade, pukside, kettide jne. müük.
Uute ja kasutatud elektrimootorite müük kuni 1,5 MW. (k.a. kõrgepinge mootorid)
Koostöölepingud (Valve valmisolek, Hooldusleping, Korrashoiuleping)

info@mademans.eu tel.(+372) 53 877 051
www.mademans.eu