MadeMans Service OÜ

Teenused

Tööstusseadmete ümberpaigutuse teenus

Tööstusseadmete ümberpaigutamise või kolimise teevad sageli raskeks vajalike seadmete ja tööks vajalike teadmiste puudumine. Tööstusseadmete montaaž/demontaaž ja transport vajab tavaliselt ka kogemusi ning erinevates olukordades koostöö organiseerimist erinevate asutuste vahel. Oma teenust pakkudes kasutame seadmete tõstmiseks eritehnikat ja saame hakkama seadmete kolimisega kitsastel pindadel.

Meie teenus sisaldab:

  1. demonteerimist esialgses asukohas
  2. massiivsete tööstusseadmete ülevaatust ja vajadusel ka hooldust
  3. seadmete pakendamist ja laadimist transpordivahenditele
  4. transpordi korraldamist ja mahalaadimist sihtkohas koos monteerimisega

Meie kompetentsi kuuluvad eelkõige suurte, raskete ja erimõõtu seadmete transport ja paigaldus (mootorid,reduktorid,  pumbad, ventilaatorid, generaatorid, tööstuslikud pesumasind jms).

Küsi hinnapakkumist siit